Giuliano

Talianska etiketa: Neberte ju na ľahkú váhu #1

Talianska etiketa: Neberte ju na ľahkú váhu #1

Skôr by ste to tipovali na uhladených a elegantných Francúzov, že sú to práve oni, ktorí si potrpia na etiketu stolovania, pozdravov a obliekania. Nenechajte sa však pomýliť. Aj Taliani sú totiž gentlemani a dámy na svojom mieste.

To, že sú Taliani vyznávači kvalitného vína a gurmánskej kuchyne vie snáď celá zemeguľa. Menej ľudí však vie, že na Apeninskom polostrove platí špecifická spoločenská etiketa a že je pre nich veľmi dôležitý imidž a osobné vzťahy. Dôraz kladú Taliani aj na „bella figura“. Neznamená to, že musíte vyzerať ako práve zosadení z prehliadkového móla, no pripravte sa na to, že Taliani vás budú posudzovať podľa toho, ako vyzeráte. V tomto prípade však nejde len o to, čo máte na sebe, ale všímajú si aj to, či ste dostatočne vášnivá, výrečná a súcitná povaha.

Ak už sa na taliansku čižmu vyberiete, majte na pamäti, že sa oplatí byť úctivý voči ich etikete. Nemusíte sa nahodiť do tých najznačkovejších „handier“, ale dajte si záležať na tom, čo v sfére módy skombinujete. Pri stretnutí s temperamentnými Talianmi dajte najavo, že rešpektujete rodinu a autority. Budú vás tak považovať za ohľaduplného jedinca. Pri komunikácii si tiež dávajte pozor. Taliani sú známi svojím temperamentom a vášňou, ktoré pretavujú aj do komunikácie. Sú pri nej odvážní, otvorení a nepretržite vo veľkej miere gestikulujú. Kým nedôjde na formálnejšie stretnutia.