Giuliano

Tradičná Veľká noc ako sa patrí

Tradičná Veľká noc ako sa patrí

Na Veľkú noc sa dnes mnoho žien veľmi teší, hoci v posledných rokoch sa šibačka a oblievačka nežnejšieho pohlavia pod zámienkou ich celoročnej krásy a zdravia začína vnímať ako trochu nedôstojná tradícia. Prečítajte si v našom blogu o histórii tejto tradície a možno sa začnete na Veľkú noc pozerať z nového uhla pohľadu.


Šibanie a oblievanie na Veľkonočný pondelok je na Slovensku tradíciou už dlho. Muži a chlapci vyrážajú von s korbáčmi a nádobami, aby poctili svoje milované devy a dostali za to odmenu. Pre mladších pánov sú to väčšinou sladkosti, pre starších nejaké to alkoholické, ehm, osvieženie.


Prúty boli symbolom prebúdzajúcej sa jari a šibanie malo byť magickým rituálom prenesenia jeho životodarnej sily do organizmu ženy, predovšetkým z pohľadu plodnosti. Ak mládenec vyšibal dievča prútikom, jeho úmyslom bolo, aby bola svižná, ohybná, pružná a plodná. Voda je - pre zmenu - hlavne na východnom Slovensku vnímaná ako očisťujúca. Poliatie dievčat im má zabezpečiť mladosť, krásu a zdravie po celý rok. Šibať či polievať páni chodili v prvom rade dievčatá, ktorých srdce si chceli získať. Bol to prejav záujmu o danú osobu.


V minulosti dostávali chlapci za odmenu vyzdobené vajíčko - kraslicu, ktorá tiež symbolizovala život. Každá slečna vajíčko ozdobila podľa seba a mohla do vzoru zakomponovať súkromný ľúbostný odkaz. Pletenie korbáčov bolo vecou cti a prestíže. Chlapci sa ich učili pliesť už od ranného veku od svojich otcov. Na dedinách bolo zvykom, že dievčatá mali pripravené farebné stužky, ktoré po úspešnom vyšibaní viazali chlapcom na korbáče. Po každej ďalšej zastávke mala pribudnúť farebná stužka. Takto si chlapci na konci Veľkonočného pondelka mohli porovnávať svoje nádielky.


V Taliansku, aj napriek hlbokej kresťanskej viere, Veľkej noci nevenujú až takú pozornosť. Rozhodne nenaháňajú dievčatá s vedrami vody a korbáčmi. Taliani tradične chodia do kostola a ako sviatočný pokrm v pondelok jedia baránka. Na Veľký piatok sa postia. Na Slovensku môžeme byť hrdí na to, akú tradíciu sa nám podarilo vytvoriť. Máme v sebe hlboko zakorenené, že Veľkonočné sviatky máme tráviť v kruhu rodiny. My v Giuliane si túto tradíciu patrične ctíme a preto na sviatky od Veľkého piatka do Veľkonočného pondelka máme zatvorené. Keď dostanete po Veľkej noci chuť na talianske pokrmy, neváhajte prísť k nám.