Giuliano

Ako vznikol sviatok sv. Valentína?

Ako vznikol sviatok sv. Valentína?

Valentín sa, či chceme alebo nie, vryl do našich sŕdc a my dúfame, že dostaneme valentínku od tajného ctiteľa či prejav lásky od milovanej osoby. Čo tak pozvať váš objekt túžby na romantickú večeru práve k nám do reštaurácie Giuliano? Môžete jej vyrozprávať príbeh o tom ako sviatok Sv. Valentína vlastne vznikol a kto dostal vôbec prvú valentínku.

Svätý Valentín je jedným z najznámejších a najobľúbenejších svätcov vôbec. Je patrónom všetkých zamilovaných a každoročne 14. februára ,,na Svätého Valentína“ si pripomíname jeho odvahu a vášeň, s ktorou bojoval za lásku. Valentín bol najskôr rímskym kňazom a lekárom, neskôr sa stal biskupom a na sklonku života bol vysvätený. Cisár Claudius II. nariadil všetkým Rimanom uctievať dvanásť bohov a dal prísny zákaz asociovať s kresťanmi. No aj napriek tomu Valentín veril v cirkevné sobáše a tajne oddával zamilované páry. Bohužiaľ jeho romantické skutky neostali v tajnosti, chytili ho a skončil vo väzení.

Počas posledných týždňov Valentínovho života sa stalo niečo neuveriteľné. Žalárnik, ktorý videl vo Valentínovi múdrosť a osvetu sa ho spýtal, či by nedával lekcie jeho dcére. Dievča bolo od narodenia slepé a volalo sa Julia. Bola krásna a múdra. Valentín jej rozprával príbehy o histórii Rimanov, učil ju o prírode, aritmetike a Bohu. Ona uvidela svet jeho očami, dôverovala mu a postupne sa do seba navzájom zamilovali.

Údajne jej jeho láska a úprimná modlitba vrátila zrak. V posledný večer pred popravou napísal Valentín Julii list, ktorý podpísal slovami: ,,Od tvojho Valentína.“ Odkaz bol doručený na ďalší deň 14. februára v roku 270. A tak vznikla prvá symbolická valentínka.

Bol pochovaný na mieste, kde dnes stojí kostol Praxedes v Ríme. Hovorí sa, že Julia zasadila v blízkosti jeho hrobu mandľový strom, ktorý kvitne na ružovo. Mandľa symbolizuje lásku a priateľstvo. Sviatok zamilovaných vznikol až oveľa neskôr v 5. storočí. Pápež Gelasius vyhlásil sviatok svätého Valentína 14. februára 496.